Memories: Štimac


Jedan od mojih očevih pradjedova, mlinar Blasius Štimac, preselio se iz Hrvatske u selo Apostag u Mađarskoj. Rođen je 1832. u Zamostu, oca mu je bilo ime George. Kćeri se zvalo Rosalia. Potomci nje i njenog supruga Bertalan Bócz još uvijek žive u Mađarskoj (Nizozemska i Švedska).

Tags Štimac