Memories: Simica


Simica Šegan živi u Rijeci, rođena 26/08/1977 u Ogulinu. Njena baka Simica Munjas rođena u Ogulinu 1902

Tags Simica