Memories: Silvano


Za vrijeme Venecijanske uprave pomorskih gradova zapadne obale Istre, bila je granica sa Franačkim carstvom negdje poslije sadašnje magistralne ceste Koper-Pula. Kod Poreča, poslije Baderne i prema Pazinu, ta granica je bila par sto metara prije sela Bašići (sadašnji). Venecija je imala svoje plačenike-graničare na tim granicama a jedan od njih je bio neki Pilar koji je zapravo bio došao iz Torina (glavni grad sadašnje Talijanske pokrajine Piemonte). Navodno, taj Pilar je postao Venecijanski plačeni graničarski oficir i često je obilazio tu tadašnju graničnu liniju. Bio je, navodno,  pripadnik neke plemenite obitelji iz Torina (navodno je netko od njihovih tamo bio i Biskup...) ali on je bio "nepodoban i neposlušan" te se odmetnuo od svoje porodice i otišao u svijet tražiti sreću. Venecija ga je angažirala. Nekako se desilo da se (valjda) upoznao i zaljubio sa nekom miještankom preko granice točnije iz Tinjana ili okolice. I oženio se, te započeo obiteljski život. Kod grada Tinjana, u selo  Hlistići, bilo je jezgro Pilara. Onih koji su prije 1900 (nekoliko braće) krenuli zapadno (Poreč, štancija Benuška kod Velog Maja), Sjeverno (područje sadašnjeg Umaga ili blizu...) i južno (u Puli ili blizu), i danas ima dalekih rođaka koji se znaju.

Upravo u tim mjestima ima danas još "zermana" (daljnjih rođaka) te loze iz Tinjanštine tj. sela Hlistići. Još i to : između Bašića i Baderne postoji selo Pilari. Nemam saznanja da li tamo ima Pilara rođaka iz te gore pomenute jezgre iz Hlistića.. To je legenda koja se prenaša u obitelj, a nikada nisam provjerio npr. u Tinjansku crkvu u knjigu rođenih i umrlih kao ni u Veneciji. Neznamo točno stoljeće ni godinu kada je navodno taj Pilar stigao u ime Venecije na tu granicu. Moglo je biti između 1700-1800 ali možda i ranije.

Tags Silvano