Memories: Šaflin


Drago Šaflin, (rođen 1/11/1933, Ferenci Croatia, umro 19/1/2023) sa ženom Marica Šaflin (rođ Ertić, Croatia), i jedinom sinom Nenad Šaflin (Rođ 13/3/1967, Rijeka Croatia).

Doselili u Geelong, Victoria, Australia god 1969.

Drago i Marica oboje umrli, a Nenad Saflin ostao u Australiji, oženio se s Selma Šaflin (djevojačko ime Marin), i imali jednog sina Daniel Šaflin, koji sada živi u Ballarat Victoria, Australia.