Memories: Pipinić


Pogrešna je tvrdnja da prezime Pipinić potiče iz Slavonije.Prvi spomen Pipinića je u Bribiru, iznad Novog Vinodolskog, iako su se tamo doselili sa Trsata, kao poznati trgovci,u vrijeme Frankopana.

U Slavoniju su se doselili na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, i to na više lokacija (Požega, Brestovac, Mikleuš, Donji Miholjac).

Jedan dio se spustio prema jugu i naselio na Pagu i u Metkoviću, a jedan dio je ostao na području Rijeke-Crikvenice-Novog.

Ipak, danas nas je najviše u Zagrebu, što je i normalno, gdje su se naši preci doselili početkom 20. stoljeća.


Tags Pipinić