Memories: Milovac


Prezime Milovac je iz Starigrada u zaleđu Zadra (podno Velebita), a ne sa otoka Pašmana. Na otoku Pašmanu ne postoji mjesto Starigrad, niti tamo ima Milovaca. Predlažem ispraviti grešku. Hvala

Tags Milovac