Memories: Lemo


Mario Lemo (Cele, 1971. - 2006.), sin Ivana Lemo (1935.-2010.) i Marije Lemo (rodj. Dražić-Celić, 1943.-2004.), unuk Jakova Lemo (Zavolića) i Antice Lemo (rodj. Džaja), hrvatski branitelj (Domovinski rat, 1991.-1995.). 

Tags Lemo