Memories: Komnenić


Komnen, potomak Pilata. Pilat je bio oženjen ćerkom Stefanice Crnojevića (vladara Crne Gore) i imao je titulu Kneza. Pilat je gospodario śevernim dijelom (Oputna Rudina) crnogorskog plemena Riđani, Oputna Rudina kasnije postaje posebno crnogorsko pleme. Zbog loših odnosa sa porodicom Crnojević okreće se savezništvu sa bosanskim Kraljevima i od njih dobija titulu Ban koja je bila u istom rangu sa titulom Knez. Nakon prodora Otomanske Imperije Pilatov pop (ime nepoznato) Čokorilo prelazi na Islam i uz pomoć Otomana ubija Pilata (spomenik Pilatov i dan danas postoji u dvorištu Crkve na Valu u blizini sela Pilatovci, Nikšić) i uzima titulu Bega. Komnen u borbama za osvetu svog oca gine i njegova đeca uzimaju prezime Komnenić. Navodno je Nikola Tesla tvrdio da vodi porijeklo od crnogorskog prezimena Komnenić. U selu postoji predanje da je zbog krvne osvete jedan Komnenić odselio put Hrvata.

Tags Komnenić