Memories: Kirinčić


Andrea Kirinčić (10. 10. 1978.) živi u Kanadi, njen brat Marko Kirinčić (27. 04. 1975.) trenutno je u Zagrebu. Njihova majka Božena Kirinčić (rođena Paštrović) preminula je 2006, a njihov otac Miroslav Kirinčić živi u Zagrebu. Baka i djed su bili Nela Kirinčić i Josip Kirinčić.