Memories: Karpišek


Prezime Karpišek u niti jednoj verziji nije Talijansko. U Daruvaru trenutno u tri domaćinstva ima 6 Karpišeka, Hrvata, svi potječu iz obližnjeg sela Badljevina:

- Luka (sin Josipa Karpišeka), Valentina (djevojački Jareš), Šimun i Andrija sinovi Luke i Valentine)

- Zdravko (sin pok. Bohumila i Blaženke Karpišek, brat Josipov)

- Ivana (kći Zdravka Karpišeka)


U Badljevini se nalaze još tri Karpišeka u jednom domaćinstvu: Josip (sin pok. Bohumila/Boho i Blaženke/Blaža Karpišek), sa suprugom Mirjanom (djevojački Plažanin) i sinom Nikolom.

Tags Karpišek