Memories: Karatović


U Novom Sadu živi 5 osoba sa prezimenom Karatović . Oni su potomci Petra Karatovića koji je rođen u selu Obora kod Žepče a između dva rata je živeo u Rumi.

Tags Karatović