Memories: Junaci


Andrija Junaci, Dipl ING metalurgije, 3.3.1935.-19.1.1977.;  roden u Krapju, selu kraj Novske, živio u Sisku. 

Tags Junaci