Memories: Jović


PULA: Hrvatska prezimena

Jović (Jovich): 1638.

Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća,  (str. 260)

https://hrcak.srce.hr/96280

Tags Jović