Memories: Janjiček


Prezime Janjiček potječe sa prostora jugoistočne Češke i to od Gradišćanskih Hrvata. Tijekom 18 stoljeća doseljavaju se obitelji Janjiček u Srijem i to Novi Slankamen. Prezime nije bilo takvo prigodom doseljenja, već Janiček. Međutim, kako se u svim slavenskim jezicim slova "n" i "i" skupa izgovaraju doista samo kao ni, onda je za meki izgovor trebalo je dodati slovo "j", pa je tako nastalo nji u prezimenu. Naime, netko od svećenika je nakon novog pravopisa Ljudevita Gaja ubacio slovo "j" u prezime i promjenio praktično čitavo prezime. Prigodom DNK provjere vlastitih korijena utvrđena mi je 93% hrvatsko podrijetlo! Stoga se sa sigurnošću može reći, Janjiček su doista Gradišćanski Hrvati.  


Tags Janjiček