Memories: Hodić


Hodić Vesna, rođena 08.02.1973. u Koprivnici, veći dio života je provela u Ferdinandovcu. Rodiljelji Mato i Marija Hodić, rođena Maruščec. Ima sestru Nadicu rođenu 12.05.1966. u Ferdinandovcu koja se udala i nosi prezime Filipaj Jakšić 

Tags Hodić