Memories: Glavinić


Anka Glavinic rodena u Zadru udata  u Postira  Otok Brac. Anka je poznata po imenu Josipa  sprovela vecinu svoga zivota u Melbournu Australija. 

Udata za Miroslava tako zvanog Semulo. 


Tags Glavinić