Memories: Gerechtshammer


Vladimira Gerechtshammmer i sestra Lea Gerechtshammer kćeri Mihovila i Save Gerechtshammer iz Bakra (Općina Bakar, nedaleko od Rijeke).
Obije imaju živuće potomke u Rijeci i okolici Rijeke (pisano godine 2022.).