Memories: George Jakin


ovdje se u dokumentu navodi da je  jakin george iz vrginmosta ,to je kotar ili danas općina,ali je u stvari rodjen u Banskom Kovačevcu,gdje je to prezime domicilno ,a ne u vrgin mostu

Tags Jakin George