Memories: Gaura


Ja sam Pejko Gaura


Pejko je bio i moj djed u Stupniku kod Zagreba trenutno živi (17) sedamnaestoro.


Moja žena djeca i unuci Ana Aalbert Norbert Blaženka Josip Nikol Petar Tanja Kristina


Obitelj moga brata Ante Ankica Antonela Mara i Ivana. Te moji roditelji Blaž i Mara.  Moji bliži rođaci žive u Austriji Njemačkoj i Švicarskoj


Tags Gaura