Memories: Frlj


Bija je jednon davnika jedan Hilmač Hilmija Frlj, moj dida je bio ustaški satnik Krešimir, a u to vrime je Sarajevo u kojem je živija bio okupiran od nimaca i ustaša. Hilmač je imal jako lepu životnu priču. Potpomagao je partizanske ilegalce i kćer mu se zvala Azra Frlj i ona je bila nešto visoko činvje v partizanin. I on je držao konak koji se zvao konak kod Hilmije. U njegovom konaku su stanovali sakriveni cigani, četnici, partizani pa čak i ustaše i nijemci, pa i njemački vojnik komandant grada Stumber Führer Uli Schulung i oni mu kopaju zavjere. Također je u svom konaku skrival židovsku Rahaelu Kohen, a njen brat je bil politički komesar partizanskog odreda te se skrivala od švaba. pozz iz Murtera na osmoj kuzi krize ma Nikici. Pozdravlja vas Mariko Filipović.

Tags Frlj