Memories: Fedora Martinčić


Fedora Martinčić moja pokojna nona koja je bila novinarka, umrla u Rijeci.