Memories: Dujmović


8. VIII. i 21. VIII. 1501., Lika i Bužani

Tomaš’206 Culić’207 s’ Humčan / Vid208 Braĵanić’ s Humčan / Mart(i)n’209 Dragahnić’ s Humčan / Šimun’210 Bogdanić’ s Humčan’ / Grgur211 Suržić’ s Humčan / Barić’212 Zoranić’ s Humčan / Juraǰ 213 Pribošić’ s Humčan’ / Paval214 Disinić’ s Humčan / Vid’215 Disinić’ s’ Humčan / Juraǰ Pis’čić z Novoga sela // An’ton’216 Suržić z Novoga sela / Vitko217 Ĵandrišević’ z Novo[ga] sela / Juras’ Mečarić’ z Nevarić’/ Pav(a)l’218 Mečarić’ z Nevarić’ / Juraǰ 219 Mečarić’ z Nevarić’ / Pet[a]r220 Mečarić’ z Nevarić’ / Mihovil’221 Kovačić’ z Novoga sela / Mikša222 Gazivodić’ z Mohlić’ / Mart(i)n’223 Š’kulić’ Zalužan’224 / Juraǰ Ĵarebić’ Zalužan, Mikula225 Duǰmović’ z Gvozdn[i]ce / Paval226 Mirojić’ z Gvoznice / Juraǰ 227 Milšić’228 z Moholac’ / Marko229 Litinić’ z Mohlić’ / Tomaš Vidačić’ z Roče v’si / S’tipan’230 Lon’čarić z Roče v’si / Jurko231 Lončarić’ z Roče v’si / Jurko232 Žun’tić z Roče v’si / Iv’ko Zoričić’ z Roče v’si / Matko233 Grdojević’ z Roče v’si / Martin’234 Vidačić’ z Roče v’si / Ivan’235 Pribipravić z Roče v’si / S’tipan’236 Vidović’ z Maholac’ / Ĵandrij237 Braǰković’ z’ Maholac’ / Matij238 Matičić’239 s’ Trzan / Marko240 Juričić’ s’ Trzan’ / An’ton’241 Čeč’ković’ s Trzan’ / Kirin’242 Rogutić’ s’ Žažit’j (!)243 / Bartul244 Draš’ković’  č[lovi]k / Grgur245 Draš’ković’ / Mikula246 Pilicarić’247 s’ Čelopek’ // Juraǰ 248 Radić’ z Roče v’si / Grgur Halić’ s’ Čelopek’ / Mikula249 Marojić’ s’ Čelopek’ / Pet[a]r Banić’ Sokolac’250 / Ivan’251 Fil’čić252 Sokolac’253 / Juraǰ 254 Fil’čić’ Sokolac’255 / Mat’ko Brit’vić’ s’ Pos’tenjan’ (?)256 / An’ton’257 Brutinić’ s’ Čelopek’ / Grgur258 Pilicarić’ s’ Čelopek’ / Marko259 Net’rmić’ z’ Balić’ / Duĵam’260 Dul’čić’ s’ Čelopek’ / An’ton’261 Perojić’ s’ Čelopek’ / Matij262 Um’čić’ s’ Čelopek’ / Mihovil263 Šabalić s’ Čelopek’ / Pet[a]r264 Ĵadrojić’ s’ Čelopek’ / Marko265 Utulić’ (?)266 s’ Čelopek’ / S’tipan’ Vučević’ z’ Balić’ / Ĵakov’267 Banić’ z’ Balić’ / Mihovil268 Kraljić’ z’ Vas’ce / Paval’269 Jurjev’ sin’ z’ Balić’ / Juraĵ270 Miserić’ z’ Balić’ / Mikula271 M’ladin’ v’nuk’ z’ Balić’ / Mat’ko272 Jurelić’ z’ Balić’ / Šimun’273 Sal’ničić’ z’ Balić’ / Juraǰ 274 Bal’šić’ z Balić’ / Mihovil275 Tkal’čić z’ Balić276 / Juraǰ 277 Grdinin’ sin’ z’ Balić’ / Juras’278 Martinušević’ z Roče v’si / Mihovil’279 Dudić’ s’ Čelopek’ / Pet[a]r Karlović’ S’riĵan’280 / Bartul’281 S’tupić’ z’ Mohlić’ / Mart(i)n’ Gustačić’ s’282 Zažit’ĵan’. //


stranica 365-376

https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI

Tags Dujmović