Memories: Dujmović


28. XI. 1448., Rmanj

I poslasmo š’ njimь n(a)šega rotnoga pristava Matiĵa Dujmovića da vidi i pita n jegove brat’je / S’trižićь v’sihь, ako se ki hoće za svoje blago pohititi ze njegovo iman’je; ako li oni ne htiti1


stranica 104.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf


Tags Dujmović