Memories: Delcaro


1914. rođena je Angelina Karlić, kći Ulike i Ivana Karlića. Rođena je u Cokunima, a neko je vrijeme živjela u Valturi i Vodnjanu. Angelina je potom upoznala svog budućeg muža, on se zvao Giovanni Delcaro. Vjenčali su se kada je Mussolini sponzorirao kolektivno vjenčanje. Angelina je promijenila svoje prezime iz Karlić u Delcaro. Giovanni je neko vrijeme radio u rudniku kod rijeke Raše, a završio je i u zatvoru zbog sumnje da je protivnik tadašnje vlasti. Umro je 2001. godine u Puli, a Angelina je umalo doživjela 98. godinu, umrijevši 2012. godine, također u Puli. Angelina i Giovanni su skupa imali jednu kćer, Adu Delcaro, koja se udala i promijenila svoje prezime u Tkalac.