Memories: Dautanec


1902 Dautanci su došli na Batinske iz Kalinovca.Došli su među prvima u to selo.Prvi Dautanec bio je Đuro koji je došao na Batinske sa svojom  trudnom ženom Barbarom.Oni su imali tri sina ,koji su osnovali obitelji i ostali na Batinskama na svojoj rodnoj grudi.I danas 117 godina kasnije ta kuća još uvijek ponosno stoji na svojim temeljima i ponosi se svojim gospodarima.Na Batinskama trenutno živi 13 Dautanaca (obitelji),a odselilo se 8 (2 obitelji).

Tags Dautanec