Memories: Cvitkovac


Prvo poznato spominjnje prezimena je u popisu uskoka banderije Nikole Biokovicha (Maovice, Vrlika) godine   1692 gde je zabeležen Stojan Cvitkovac, Milin. Njegov brat Djuro se spominje nešto kasnije (godine 1711)  u zemljišnjim knjigama mesta  Radošić, kod Trogira.

Tags Cvitkovac