Memories: Črnić


Stjepan Črnić umjetnik, pjesnik i dobrotvor. Rođen 26.11.1960. u Samoboru, preminuo 16.11.2021. u Zagrebu. Majka Pavica Črnić, supruga Anica Črnić, kćer Kristina Črnić. 

Baka Ivka Ratković, djed Julius Ratković. 


Tags Črnić