Memories: Božo


Božo Bunja, od kuda je doša nepoznato...Imao sina Filip Bunja ,oženio je ? Čudina i dobili su dva sina, Mate Bunja i Ivan Bunja.

Ivan Bunja oženio je Ivanicu Kazija,njihova djeca su: Mile Bunja, Gojko Bunja, Vojo Bunja, Filip Bunja, Slavka Bunja, Stoša Bunja, Fila Bunja, Juština Bunja, Jere Bunja. i još dvoje djece...

Tags Božo