Memories: Birindžić


U Slavonskom Brodu živi još Ingo Birindžić i Nikolina Birindžić ( Mataić),  Jugoslava je promijenila ime u Jozefina. 

U Zenici postoji obitelj Birindzic, pok. Muje. Sin Mugdin Birindžić, supruga Senida i sin Benjamin. Benjamin živi u Minhenu ( D ), sa suprugom Adelom i sinom Admirom.

drugi sin (Muje) Musto Birindžić, supruga Seka , djeca Anja ( Tatarević) i Adi.