Memories: Bedalov


Rodovi (nadimci) obitelji Bedalov u Kaštel Kambelovcu: Brkini, Rundićevi, Franetini, Lulini, Budidarovi, Benini, Jajini, Nikodemćevi, Koštini, Bijankovi, Paškovi, Baćini, Perkovi, Rusulićini, Jurićini, Bagini, Nonovi, Gustini, Jovinovi, Kuzmićini, Babetinovi, Brnardini, Zakejini

Izvor: Marin Bedalov (Bagin)
Tags Bedalov