Memories: Tomo Barić


Rođen 12.9.1940. godine u Cvitoviću kod Slunja, Trenutno godinama živi u Cerni kod Vinkovaca.  Supruga: Anka Barić r. Jurčić. (19.5.1945.), Sinovi: Branko Barić (3.8.1966.), Zdenko Barić (19.2.1976.)